Wing Chun Kung Fu -Självförsvar och hälsa för alla!

Wing Chun Kung Fu Uppsala

P.g.a att vi ska flytta till Allis kommer sidan ändras. Denna 
uppdatering kommer att ske löpande så sidan kan ibland 
vara missvisande tills all text är åtgärdad.

 

Här tränar vi och lär ut det mycket effektiva och funktionella självförsvarssystemet Wing Chun Kung Fu (a.k.a. Wing Tsun/Wing Tjun) med en stark hälsoprofil.

Höstterminen 2017:

Höstterminen slutar den 10 december.

Vuxenträningen startar den 4 september kl. 18.30.

Ungdomsträningen startar den 10 september

Barnträningen startar den 10 september.

Seniorträning finns i Årsta träffpunkt, Nyby träffpunkt, Hasselparken samt Villa Hovstallet.

Särskolan är inte bestämt ännu.

På grundskolor och gymnasium sker uppvisning/ prova på träning på respektive skola,

 

 

– Ett system åt alla för verkligheten! Kvinna som man, ung som äldre, tränad som otränad.

Systemet är känt för sin förmåga att anpassa sig både till individen och det samhälle du lever i utan att äventyra dess effektivitet och funktionellt. Namnet Wing Chun kommer från kvinnan Wing Chun som är grundaren av systemet.

Entrén till ALLIS

Det är inte bara självförsvar du lär dig hos oss utan även konflikthantering och konfliktdämpande metoder som tillsammans ökar din trygghet, både i små konflikter och hela vägen upp till mycket farliga situationer. Allt detta inom ramen för nödvärnsrätten.

Du kommer att få röra på dig en hel del på träningen och skratt kommer att blandas med allvar. Alltid med respekt för varandra och dig själv.

Wing Chun Kung Fu Uppsala har som mål att du förbättrar din vardagstrygghet och hälsa. Fysiskt, mentalt och socialt.

 

Vuxna och ungdomar tränar tisdagar, torsdagar och söndagar.
Barn tränar på söndagar. Vi arbetar med faddrar för de som behöver extra stöd i början.

Vi finns i  ALLIS .

Vi har även Wing Chun Kung Fu för seniorer i samarbete med Träffpunkten Årsta och Nyby, Hasselparken samt Villa Hovstallet.
Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan.

Utöver vår vardagliga utlärning av Wing Chun har vi även seminarier/temadagar där vi fördjupar oss i delar av systemet eller ämnen som normalt inte finns med. Till exempel närvaro, rösten, kroppsspråk, nervpunkter, konfliktdämpande metoder och signalering.

Wing Chun Uppsala är en del av

PrintSV_kungfu&wushu. .