Ordlista

SAU

Hand, arm, hand och arm. Handen och armen som utför ett arbete av något slag. Arbetande hand och arm.   För att förstå vilket arbete utförs ska SAU kompletteras med någon teknik. Exempel KIU-SAU, BIU-SAU eller TAN-SAU.

 

GERK

Fot, ben, fot och ben. Fot och benen som utför ett arbete av något Slag. Arbetande fot och benen. För att förstå vilket arbete som utförs ska SAU kompletteras med någon trknik. Exempel KIU-GERK, BONG-GERK eller TAN-GERK.

 

KUEN

Knytnäve

 

KIU

Bygga bro, bro, kontakt, skapa kontakt, Att skapa kontakt med något.

KIU-SAU: att med handen/armen skapat en kontakt.

KIU-Gerk: att med benet/foten skapat en kontakt.

 

CHI (ej chi som energi/luft)

Klister, kontakt, kontakt, sitter fast, fastklistrad.

CHI-SAU: Hand/armar som bibehåller kontakten med motståndaren.

CHI-GERK: Fot/ben som bibehåller kontakten med motståndaren

 

 

Namn på tekniker

Teknik= Teknisk formation på rörelser för att uppnå en viss funktion. Varje teknik ska alltid följa Wing Chuns principer.

BIU

Kasta ut, kasta bort, skicka ut, pil, pilar.

BIU-SAU: Armen och handen skickar ut/kastar ut fingrarna som pilar. Handens position är horisontell

 

BONG

Vinge, vingar.

BONG-SAU: Bong-sau skapas när ens hand/arm trycks nedåt, mot kroppen eller åt sidan. Med tryck menas allt från några mm till flera decimeter. Armen får då en formation av en vinge tack vare att överarmen vrider sig ”innåt”, fingrarna ska  hela tiden peka mot motståndarens centrallinje.

 

DA

Slag, slå. Skjuta. Ett slag med knuten näve. Näven skickas ut/kastar ut. Kraft tilldelas endast i startögonblicket. Ordet brukar ganska ofta kombineras med andra tekniker. Exempelvis TAN-DA som betyder att utövaren utför en TAN rörelse med ena handen och ett slag (DA) med den andra handen samtidigt.

 

FOOK

Ligga lågt, dölja, dämpa, ligga på, ligga på något, bakhåll, kamouflerad.

FOOK-SAU: Handen har kontakt med motståndaren och följer med alla rörelser som denne gör. Mjukt och avslappnat, knappt märkbart. och sitter ”fastklistrad” och skyddar utföraren.

 

GANG

Plog, gräva, gräva sig in, skära sig in. Kraft tilldelas under hela genomförandet.

GANG-SAU: Att använda sig av armen och/eller handen för att skär sig in.

 

GUM

Lägga sig på, trycka på, trycka sig fast, trycka fast. Kraft tilldelas under hela genomförandet.

GUM-SAU: Handen trycker ner/bort motståndarens kroppsdel. Kraft ges under hela rörelsen.

GUM-GERK: Foten trycker ner/bort motståndarens kroppsdel. Kraft ges under hela rörelsen.

 

HUEN

Cirkulera, loop. Snurra.

HUEN-SAU: Handen som cirkulerar sig runt något. Från ena sidan till andra sidan. Från utsida till insida och tvärt om.

JAD

Sluta, hindra, bromsa, kväva, dämpa,

JAD-SAU: Att använda handen och handleden för att stoppa något/ trycka ihop något.

 

LAN

Bom, barriär,

LAN-SAU: Att använda sin arm som en bom/barriär mellan dig själv och motståndaren. Armen har en horisontell position.

 

LAP

Dra, rycka, dra åt sig, gripa Kraft tilldelas under hela genomförandet eller explosivt i början. Drag eller ryck.

LAP-SAU: Att ta tag i något och rycka eller dra.

 

MAN

Sond, undersökning, avkännare, utforska.

MAN-SAU: Handen som är längst fram i vår gard som alltid som alltid pejlar in motståndarens centrallinje. Handen har en lodrät formation med samtliga fingrar pekande framåt.

 

PAK

Klappa. Kraft tilldelas endast i startögonblicket.

PAK-SAU: Med handflatan klappa till en inkommande attack.

 

TAN

Spridas ut, spridas öppet, utvidgas, utökas. Kraft tilldelas endast i startögonblicket.

TAN-SAU: En hand och arm som skickas ut/kastas ut med handflatan uppåt. Handen och armen har en öppen visuell gest.

 

WU

Bevaka, skydda, försvara, skydda.

WU-SAU: Handen som alltid är bakom den främre handen (MAN-SAU) i vår gard. Handen har en lodrät formation med samtliga fingrar pekande framåt.

 


Wing Chun Uppsala
Assign a menu in the Left Menu options.