Sparring

Sparring

Inom Wing Chun Uppsala sparrar vi en hel del och oftast på en nivå som kan beskrivas som lätt, ibland går vi upp till medium och mycket sällan till hård.  Men framförallt ska sparringen vara medveten, utmanande och rolig. En som nyligen har börjat träna hos oss börjar i ett tidigt skede att tränas inför sparringen på ett kontrollerat och tryggt sätt.

Sparringens syfte är att båda utövarna ska utvecklas genom att utmana varandra. Instruktören och/eller träningspartnerna sätter upp ramverk för sparringens innehåll och energinivå.

Vi har handskar, skyddsvästar, benskydd och huvudskydd att låna. Tandskydd och suspensoar införskaffar utövaren på egen bekostnad.

Lånad huvudskydd skall alltid tvättas av med tvätt sprit efter användning.

 

 

Våra fyra olika typer av sparring.

Teknisk Sparring

Teknisk sparring är en form av sparring där utövarna har som syfte att utveckla en eller flera specifika tekniker och tränas som lätt, medel eller hård. Här tillåter vi även varandra att lyckas hitta och utföra dessa tekniker. Exempelvis kan ena utövaren ha fokuset att få in ett specifikt slag eller drag och den andra utövare fokuserar på svep eller/och armlås.

 

Lätt sparring

I lätt sparring är allt tillåtet inom ramen för ens kompetensnivå och tränas utan skydd. Våra attacker och tekniker utförs tekniskt rätt men har en obefintlig eller mycket liten påverkan på vår träningskamrat.

 

Medium sparring

I medium sparring är våra angrepp explosiva och kraftfulla men med tillbakahållen kraft. Attackerna är ytliga och går inte in i motståndaren. Utövarna ska känna sig trygg och redo att utsättas och kunna hantera denna typ av angrepp för att börja på denna nivå och respektive kategori.

Regler

Kategori 1

Angrepp mot armar, bröst och mage.

Kroppsskydd:

 • handskar vid behov
 • skyddsväst vid behov

Kategori 2

Angrepp mot armar, bröst, mage, höft, ben och fötter

Kroppsskydd:

 • suspensoar
 • handskar vid behov
 • skyddsväst vid behov
 • beskydd vid behov

Kategori 3

Angrepp mot hela kroppen. huvud, armar, bröst, mage, höft, ben och fötter

Kroppsskydd:

 • tandskydd
 • huvudskydd
 • suspensoar
 • handskar
 • skyddsväst vid behov

 

Hård sparring

I hård sparring är våra angrepp explosiva och kraftfulla och kroppssydd är nödvändigt. Angreppen är dock ALDRIG så pass kraftfulla eller okontrollerade att skador kan ske. Utövarna ska behärska mycket god kontroll över sig själv, sin träningskamrat och samspelet i mellan och relationen skall bygga på trygghet, tillit och respekt för varandra. Före, under och efter sparringen.

Regler:

Kategori 1

Angrepp mot armar, bröst och mage.

Kroppsskydd:

 • handskar
 • skyddsväst

Kategori 2

Angrepp mot armar, bröst, mage, höft, ben och fötter

Kroppsskydd:

 • suspensoar
 • handskar
 • skyddsväst
 • beskydd

Kategori 3

Angrepp mot huvud, armar, bröst, mage, höft, ben och fötter

Kroppsskydd:

 • tandskydd
 • huvudskydd
 • suspensoar
 • handskar
 • skyddsväst

Wing Chun Uppsala
Assign a menu in the Left Menu options.