Wing Chun Principer

Grundprinciper

Dom tre grundprinciperna som beskrivs nedan är inte unika för Wing Chun på något sätt men är grunden för vad systemet ska vara. Allting som vi gör ska vara funktionellt, ekonomiskt och effektivt utfört och det är dessa principer som vi hela tiden tränar på att förbättra… för vem vill inte vara mer funktionell, ekonomisk och effektiv?

Funktion

Synonymer: användning, funktionalitet, ändamål, tillämpning. Att veta vad jag gör, veta vad målet är för att sedan få det att hända.

Denna princip är nog lätt att sätta sig in i om man tänker att ”det jag gör ska fungera i självförsvar”, eller ”är det jag tränar på funktionellt eller leder till funktionellt självförsvar”.

Denna princip gör att våra tekniker, fotarbete, tänkesätt, träningsmetoder etc. måste fungera. Du som utövare ska alltid kunna fråga våra instruktörer eller lärare om vad syftet är med övningen, tekniken, tankesättet för att få reda på funktionen.

Ekonomiskt

Synonymer: sparsam, återhållsam, snål, lönsam, fördelaktig, besparande, kraftbesparande.

Ekonomi handlar om att inte göra mer saker än vad som behövs. Som exempel är Wing Chuns rörelser minimala och färdas alltid den kortaste vägen till målet, likaså vill vi använda oss av en bra kroppsstruktur så att musklerna inte behöver anstränga sig. Som utövare hjälper det att tänka ”hur kan jag uppnå funktion med minimala energiansträngningar”

Effektivitet

Synonymer: verkningsfullhet, verkningsgrad, kraft, styrka, slagkraft, faktisk verkan, verkan.

Effektivitet handlar om att prestera med hög kvalitet. Att maximera individens möjlighet att leverera kraft genom koordinering av rätt kroppsdelar eller att träffa ett vitalt område på motståndaren istället för ett tåligt ställe. Som utövare kan ni tänka tanken ”gör jag rätt saker för att uppnå funktion” eller ”vad kan jag göra bättre för att uppnå funktion”.

Wing Chuns strategiska och taktiska principer

Strategi och taktik

Skillnaden mellan strategi och taktik är att strategin är vår universella plan på hur vi ska hantera problemet och är oföränderlig. Medans taktik är målmedvetna ”just nu” handlingar och tekniker som bygger på strategin.

En klok strategi innebär att all taktik fungerar bättre. En klok strategi tillåter enkelt uttryckt ett och annat oklokt taktiskt beslut. Men framför allt, en klok strategi borgar för klokare taktik.

För att gå in i ett slagfält måste du ha en strategi, på slagfältet använder du taktik som bygger på strategin.”

Strategiska principer

De permanenta idéerna som vi alltid strävar efter att följa och Wing Chuns tro på hur ett funktionellt kamp, strid och självförsvarssystem bör vara.

  • Varje teknik, moment och rörelse ska angripa motståndarens centrallinje samtidigt som den skyddar utförarens egen linje.
  • Bibehåll kontakten med angriparens armar eller ben om den uppstår under ditt angrepp mot dennes centrallinje, men blir vägen fri… fortsätt framåt.
  • Använd flera ”vapen” samtidigt.
  • Var mjuk och följsam med en stabil struktur.
  • Använd synens och känseln för att ”läsa” motståndaren.

Taktiska principer

De taktiska principerna är idéerna som vi väljer att använda oss av just vid ett speciellt tillfälle eller händelse och presenteras i Wing Chuns former. Oftast är det i form av olika tekniker eller tankesätt. Mer info kommer!


Wing Chun Uppsala
Assign a menu in the Left Menu options.